Zveme všechny modeláře

vozidla značek Ringhoffer a ČKD Tatra
postavili pro velké mezinárodní setkání v Muzeu MHD Praha.
Srdečně jsou zváni i výrobci předmětů modelové železnice všeho druhu s celým svým sortimentem, který mohou na místě nabídnout k prodeji.
Ukažte své poklady, vyměňte si nápady s podobně smýšlejícími lidmi, rozšiřte své kontakty,
inspiruje návštěvníky a získává nové fanoušky.
Registrační formulář a aktuální seznamy naleznete přímo pod tímto textem.
Folie 2
Registrace/
Anmeldeformular/
Sign up
Vystavovatel
Folie 3
Seznam úcastníku*/
Teilnehmerliste*/
entry list*
Folie 3
Plán vystavovatelu */
Ausstellungsplan*/
exhibition plan*
Folie 3

Registrace/
Anmeldeformular/
Sign up
Prodejci a Vyrobci
Anmeldeformular/
Sign up
Objednavka obcerstveni

(* der Stand der letzten Aktualisierung steht in der Datei)
Folie 3

Registrační formulář můžete zaslat poštou nebo e-mailem na adresy uvedené v registračním formuláři na straně 3

Uzávěrka registrací: 31.05.2024
Folie 3
Folie 3

Folie 3 !!! Dúležité informace !!!

Tato akce není soutěž! Každý modelář je vítán! Povoleny jsou pouze modely značek Ringhoffer a ČKD Tatra! Každý vystavovatel/účastník sám odpovídá za vzniklé škody! Organizátoři nenesou žádnou odpovědnost za případné škody na vašich modelech!

V neposlední řadě je nutné dodržovat aktuální předpisy v Praze a v Muzeu MHD!
Folie 3

Standard (norma) pro přechodové části společného kolejiště
Folie 4

Zájemci zde najdou také dokumenty pro standardizovaný rozměr přechodových částí kolejiště, což umožňuje na této výstavě propojit různé modelové systémy a domácí systémy (kolejiště) do společného celku. Je možné vaše moduly spojit pouze čistě mechanicky*, nebo v lepším případě mechanicky a elektricky. To záleží jen na vás! Tato norma přechodu by se neměla stát novým modulárním systémem! V žádném případě není určen ke změně, nahrazení nebo podobně
existujících nebo vyvíjených vašich modulárních systémů! Spíše je určen k tomu, aby fungoval jako druh standartu mezi různými normami, aby bylo možné na tomto setkání připojit nejrůznější modelové systémy. Neexistuje žádná povinnost vzájemně propojovat vaše zařízení! Je to jen nabídka, protože si myslíme, že by to byla ještě větší zábava.
Folie 4

Norma pro prechod
modelových zarízení
Folie 4
Normübergang
Folie 4
Standard for the transition
from model systems
Folie 4

(* = v případě čistě mechanického spojení je samozřejmě třeba dbát na to, aby před příslušným
přechodem existovaly možnosti otáčení, aby se pokud možno zabránilo náhodné jízdě přes společný
přechodový úsek)
Folie 4