Zde se můžete zavzpomínat na minulá setkání.
Můžete si vybrat mezi obecnou historií vzniku akce a mezi jednotlivými výstavními roky.
Folie 5